Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm

SUPPLY CHAIN FINANCE

 • Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Bằng Sông Cửu Long
 • Quản lý
 • Nhân viên chính thức
 • Đại học
 • 3 - 5 Năm
 • Lương thỏa thuận
 • Kế toán / Kiểm toán, Quản lý điều hành, Tài chính / Đầu tư
 • Phòng Tài Chính - Kế Toán
 • 31/01/2019

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

-  THU THẬP THÔNG TIN, LẬP MÔ HÌNH TÀI CHÍNH ĐỂ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC DỰ ÁN, CÁC YÊU CẦU CẢI TIẾN, KAIZEN TỪ CÁC PHÒNG BAN, BỘ PHẬN SẢN XUẤT CỦA CÁC NHÀ MÁY THUỘC MCH VÀ CÁC CÔNG TY KHÁC THEO YÊU CẦU.

-   QUẢN LÝ NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ, DANH MỤC TỜ TRÌNH VÀ CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN TẠI CÁC NHÀ MÁY THUỘC MCH VÀ CÁC CÔNG TY KHÁC THEO YÊU CẦU.

-   LÀM VIỆC VỚI PROJECT OWNER VÀ BỘ PHẬN SỬ DỤNG ĐỂ NGHIỆM THU VÀ HÌNH THÀNH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CHO CÁC DỰ ÁN LỚN NHẰM ĐẢM BẢO YÊU CẦU CỦA CHUẨN MỰC KẾ TOÁN, LUẬT THUẾ VÀ PHÙ HỢP VỚI TÌNH HÌNH THỰC TẾ TẠO THUẬN LỢI TRONG QUÁ TRÌNH KIỂM KÊ TSCĐ.

-   XẨY DỰNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ AD-HOC LIÊN QUAN ĐẾN HIỆU QUẢ COST SAVING CHO TOÀN MASAN CONSUMER (LOGISTIC, COSTING, PET…)

-   THAM GIA KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÁC NHÀ MÁY, HỖ TRỢ CÁC PHÒNG BAN LẬP TỜ TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG PHẠM VI CÔNG VIỆC NÊU TRÊN; MỘT SỐ PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC ĐỘT XUẤT TỪ NHU CẦU CÔNG VIỆC CHUNG CỦA NHÓM SUPPLY CHAIN FINANCE

-   

Yêu Cầu Công Việc

NẮM VỮNG KIẾN THỨC VỀ CHUẪN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM; PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG VIỆC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ ÁN VÀ CÓ KINH NGHIỆM TRONG VIỆC XÂY DỰNG MODEL TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ.
• CÓ 3 NĂM KINH NGHIỆM TRONG VỊ TRÍ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH; KINH NGHIỆM LÀM VIỆC TẠI VỚI CÁC CÔNG TY DỊCH VỤ, BẤT ĐỘNG SẢN, TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ.
• KỸ NĂNG TIN HỌC VĂN PHÒNG TỐT (BAO GỒM WORD, EXCEL VÀ POWERPOINT)
• TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN LÀ CỬ NHÂN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN/ THẠC SỸ/ CÓ THÊM CHỨNG CHỈ CFA/ACCA/CIMA LÀ MỘT LỢI THẾ.

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.