Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

 • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
 • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
 • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

Tìm kiếm việc làm

Phó Trưởng Bộ Phận Sản Xuất - Trưởng Bộ Phận Sản Xuất

 • Bình Dương (Thị xã Dĩ An)
 • Phó Giám đốc
 • Nhân viên chính thức
 • Đại học
 • 3 - 5 Năm
 • Lương thỏa thuận
 • Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng, Quản lý chất lượng (QA/QC), Thực phẩm & Đồ uống
 • Sản xuất
 • 31/03/2019

Phúc Lợi

 • Bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Mô Tả Công Việc

Quản lý  thực hiện các họat động sản xuất trong ca trên 3 dây chuyền sản xuất đảm bảo đạt được mục tiêu về an toàn, số lượng, chất lượng và chi phí.

Quản lý các họat động sản xuất trong ca, kiểm sóat nguyên vật liệu, chất lượng sản phẩm đạt mục tiêu. Thiết lập lịch sản xuất và phân bổ nguồn lực phù hợp. Tổ chức các họat động cải tiến, TPM, 5S đảm bảo đáp ứng được mục tiêu đề ra của công ty. Lãnh đạo các nhóm vận hành và nhóm công nhân thực hiện các công việc sản xuất hàng ngày đảm bảo đạt được mục tiếu về sản lượng, chất lượng và hiệu quả thiết bị, chi phí sản xuất. Quản lý và thực hiện công việc bảo trì thiết bị (bảo trì tự quản) hàng tháng. Làm việc với các bộ phận liên quan như bộ phận chế biến, bộ phận cung cấp chai (online), bộ phận QA, bộ phận công nghệ, bộ phận kho và bộ phận bảo trì v.v để điều phối nhịp nhàng các họat động sản xuất trong ca.

 • Tổ chức phân công điều phối nguồn lực (vận hành và công nhân) để đáp ứng theo kế hoạch sản xuất hàng tuần/ hàng tháng trên 3 dây chuyền sản xuất. Tồ chức thực hiện các công việc phát sinh hàng ngày trong quá trình sản xuất v.v.
 • Quản lý các họat động hệ thống trong ca, tổ chức lập kế hoạch huấn luyện và duy trì các họat động TPM, chương trình 5S trong khu vực sản xuất, chỉ đạo thợ vận hành và công nhân thực hiện đúng theo các yêu cầu của hệ thống.
 • Quản lý công tác bảo trì thiết bị (bảo trì AM) hàng tháng, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện bảo trì AM hàng tháng, kiểm soát việc thực hiện bảo trì AM và cập nhật kết quả bảo trì, lịch sử bảo trì của các thiết bị.
 • Lập danh mục các chi tiết/thiết bị thường bị hư hỏng cần thay thế trên 3 dây chuyền sản xuất, đề nghị dự phòng và quản lý theo danh mục đảm bảo sẵn sàng tại khu vực sản xuất để không ảnh hưởng đình trệ quá trình sản xuất.
 • Tổ chức viết các hướng dẫn vận hành, hướng dẫn bảo trì AM trong khu vực sản xuất. Huấn luyện các hướng dẫn này cho thợ vận hành máy.
 • Cùng với bộ phận bảo trì tổ chức phân bố nguồn lực thực hiện kế hoạch bảo trì PM hàng tháng trên các line.
 • Liên lạc với các bộ phận liên quan đê tổ chức điều hành các họat sản xuất trong ca phù hợp với điều kiện thực tế và đạt hiệu quả cao của quá trình sản xuất hàng ngày.
 • Viết các qui trình kiểm sóat trong quá trình sản xuất như: Kiểm sóat nguyên vật liệu, kiểm sóat sản phẩm không phù hợp, kiểm sóat chất lượng trong ca v.v. huấn luyện cho thợ vận hành và công nhân thực hiện đúng theo qui trình chuẩn.
 • Quản lý quá trình sản xuất, họat động của các nhà thầu bên ngoài đảm bảo tuân thủ đúng theo các qui định an tòan và vệ sinh thực phẩm hiện hành của công ty.
 • Viết các qui trình thực hiện việc kiểm soát các thông số vận hành nhằm mục đích đảm bảo ổn định chất lượng sản phẩm. Tổ chức thực hiện hàng ngày.

Yêu Cầu Công Việc

 • 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý sản xuất, ít nhất 4 năm ở vị trí tương đương trong các doanh nghiệp quy mô trên 500 người, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong các công ty đa quốc gia.
 • Kiến thức về kỹ thuật máy móc, thiết bị.
 • Hiểu và có kiến thức về 5S, TPM v.v.
 • Có kiến thức về lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng nhanh
 • Kỹ năng giao tiếp thuần thục
 • Kỹ năng đàm phán, thương lượng & thuyết phục tốt
 • Kỹ năng giám sát & giao việc hiệu quả
 • Kỹ năng quản lý  & giải quyết vấn đề.
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính VP, công cụ trình chiếu power point
 • Đọc, hiểu tốt và có thể giao tiếp bằng tiếng Anh.

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.