Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN - SX SỮA HỘP

 • Hau Giang (Chau Thanh District)
 • Director
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 - 10 Years
 • Negotiable
 • Food Tech / Nutritionist, Executive management, Manufacturing / Process
 • Production/Manufacture
 • 31/08/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Quản lý một cách hiệu quả các nguồn lực của cấp trên giao phó nhằm thiết lập và thực hiện các hoạt động nghiên cứu, tiếp nhận chuyển giao innovations và kiểm soát hiệu quả chất lượng và chi phí thuộc công nghệ sản xuất Sữa hộp trong phạm vi phụ trách.
  -  Tổ chức chương trình làm việc toàn bộ nhân viên trực thuộc đảm bảo công nghệ, chất lượng và toàn bộ quy trình sản xuất Sữa hộp được tuân thủ. Phối hợp với trưởng bộ phận sản xuất & các bộ phận liên quan đưa ra những biện pháp xử lý kịp thời những sự cố chất lượng xảy ra. Đảm bảo chuẩn hóa tất cả hoạt động kỹ thuật công nghệ (KTCN) gồm các thông số công nghệ, kiểm mẫu toàn chuỗi Sản xuất, quy trình sản xuất, tất cả các nhà máy SX sữa hộp.

  -  Phối hợp với R&D thực hiện nghiên cứu nguyên liệu, công nghệ và các thử nghiệm và tiếp nhận chuyển giao sản phẩm mới áp dụng vào sản xuất.
  -  Phối hợp với bộ phận dự án đánh giá công nghệ, thiết bị, quy trình trong quá trình thiết kế lắp đặt, thử nghiệm & chuyển giao cho bộ phận sản xuất.
  -  Quản lý, thực thi các cải tiến liên quan đến quy trình công nghệ, chất lượng nhằm tối ưu hoá quy trình sản xuất về chất lượng & chi phí
  -  Thiết lập, Quản lý ngân sách của bộ phận KTCN theo định mức của nhà máy
  -  Huấn luyện năng lực chuyên môn cho thành viên nhóm KTCN.

Job Requirement

Kinh nghiệm tối thiểu 5 năm ở vị trí TP.KTCN ở công ty thực phẩm hoặc hàng tiêu dùng quy mô  1000 tỷ/ năm (ưu tiên các ứng viên đã làm qua Công ty đa quốc gia)
Hiểu biết thấu đáo & có kinh nghiệm  về kỹ thuật sản xuất sản phẩm & có kiến thức về phương pháp kiểm soát quá trình (process control)
Sử dụng thành thạo các công cụ thống kê, phân tích số liệu , công cụ sáng tạo VD : QC 7 Tools, mind map & Kaizen
Thành thạo vi tính văn phòng & Anh văn

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.