Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

TRƯỞNG PHÒNG BẢO TRÌ - UTILITY (FMCG ONLY)

 • Hau Giang (Chau Thanh District)
 • Manager
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 - 7 Years
 • Negotiable
 • Maintenance, Manufacturing / Process, Food & Beverage (F&B), Electrical / Electronics / Electro Refrigeration
 • Nhà Máy Hậu Giang
 • 31/03/2023

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Xây dựng chương trình bảo trì Định kỳ, và tổ chức Sửa chữa đột xuất.
 • Tổ chức phân tích điều kiện & tình trạng làm việc của máy móc thiết bị (MMTB), nhằm nâng cao độ tin cậy, kéo dài tuổi thọ
 • Tổ chức Kaizen trong pham vi Nhà máy MHG, tham gia, hỗ trợ kaizen các bộ phận liên quan
 • Tuyển dụng nhân lực cho bộ phần Bảo Trì MHG, đào tạo, phát triển & đánh giá nhân viên
 • Tổ chức, đôn đốc chuẩn bị vât tư, thiết bị  thay thế
 • Thực thi các dự án bổ sung, nâng cấp, chuyển đổi công năng.
 • Quản lý xưởng sửa chữa (Workshops). Tổ chức thực thi 5S
 • Tham gia cải thiện điều kiện làm việc cho nhân viên.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ khí, điện, Nhiệt, Tự Động Hóa, v.v...
 • Kinh nghiệm 2-5 năm trong FMCG - Fast Moving Consumer Goods.
 • Ít nhất 2-4 năm kinh nghiệm quản lý đội ngũ bảo trì, sửa chữa, kỹ thuật.
 • Kiến thức về Cơ khí, Nhiệt, lưu chất & chế tạo máy
 • Kiến thức quản lý kỹ thuật bảo trì
 • Kinh nghiệm về tương tác& giao tiếp
 • Kiến thức kinh nghiệm về sản xuất thực phẩm.
 • Kỹ năng: Thành thao vi tính văn phòng, vẽ autoCAD.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.