Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

TRƯỞNG PHÒNG BẢO TRÌ CƠ KHÍ - FMCG

 • Hau Giang
 • Manager
 • Permanent
 • Bachelor
 • 4 - 10 Years
 • Negotiable
 • Mechanical / Auto / Automotive, Food Tech / Nutritionist, Executive management, Electrical / Electronics / Electro Refrigeration
 • 1
 • 31/12/2022

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

Thực thi bảo trì toàn bộ máy móc thiết bị phục vụ sản xuất.
Bảo đảm máy móc thiết bị đáp ứng nhu cầu sản xuất với độ tin cậy cao. Kiểm soát chi phí trong phạm vi hoạch định.
- Tham gia thiết lập mục tiêu, kế hoạch phát triển và kiểm tra kết quả thực hiện.
- Xây dựng chương trình bảo trì định kỳ, và tổ chức sửa chữa đột xuất. Giám sát mọi hoạt động trong bộ phận bảo trì.
- Tổ chức phân tích điều kiện & tình trạng làm việc của máy móc thiết bị, nhằm nâng cao độ tin cậy, kéo dài tuổi thọ thiết bị.
- Thực hiện Kaizen để tăng hiệu suất hệ thống, giảm chi phí vận hành và bảo trì
- Phân tích dự liệu, chuẩn bị báo cáo và đề nghị các giải pháp kỹ thuật cho việc cải tiến hiệu quả và giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết bị máy móc.
- Tuyển dụng nhân lực cho bộ phận bảo trì, đào tạo, phát triển & đánh giá nhân viên.
- Tổ chức, đôn đốc chuẩn bị vât tư, thiết bị thay thế và giám sát thiết bị dự phòng hợp lý.
- Thực thi các dự án bổ sung, nâng cấp, chuyển đổi công năng.
- Quản lý xưởng sửa chữa ( workshops). Tổ chức thực thi 5S, GMP và an toàn.
- Tham gia cải thiện điều kiện làm việc cho nhà máy.

Job Requirement

• Kinh nghiệm 4 - 5 năm trong ngành sản xuất FMCG - Hàng Tiêu Dùng.

• Ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý đội ngũ bảo trì, sửa chữa, kỹ thuật.

• Có kinh nghiệm về lập kế hoạch, tổ chức và điều phối công việc hiệu quả.

• Có kinh nghiệm về thiết bị tự động điều khiển, quản lý kỹ thuật, quản lý an toàn và môi trường, hệ thống (ISO, GMP, HACCP).

• Kỹ năng lãnh đạo , giải quyết sự cố, và định hướng chiến lược cho lĩnh vực kỹ thuật và tự động hóa.

• Kỹ năng phát triển và thực hiện các thực hành, tiêu chuẩn hóa và hướng dẫn kỹ thuật.

• Có kinh nghiệm quản lý dự án và các dự án cải tiến liên tục.

• Kỹ năng về quản lý công việc và thời gian.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.