Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

TRƯỞNG NHÓM SẢN XUẤT (NGÀNH SỮA)

 • Hau Giang (Chau Thanh District)
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • 2 - 5 Years
 • Negotiable
 • Mechanical / Auto / Automotive, Food Tech / Nutritionist, Manufacturing / Process, Food & Beverage (F&B), Electrical / Electronics / Electro Refrigeration
 • 31/12/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Nhận kế hoạch sản lượng và tiến hành lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch bao bì phù hợp với tình trạng máy móc thiết bị, nhân sự thuộc khu vực Chiết rót-Đóng gói
 • Tổ chức giao/nhận bao bì từ Kho bao bì theo kế hoạch sản xuất.
 • Giám sát các công đoạn sản xuất, thông số vận hành của nhân viên đúng theo quy trình ban hành.
 • Phối hợp với Nhóm Bảo trì thực hiện bảo trì ngăn ngừa hiệu quả MMTB sản xuất
 • Tham gia các thử nghiệm về thiết bị mới, bao bì mới, quy cách đóng gói mới
 • Lưu trữ tài liệu, hồ sơ, thực hiện 5S nơi làm việc, giám sát tuân thủ ATVSTP và ATLĐ
 • Phối hợp với QA, KTCN thực hiện truy vết, xử lý và khắc phục sự cố liên quan MMTB và chất lượng sản phẩm.
 • Đề xuất các cải tiến, sáng kiến giúp tăng năng suất, hiệu suất và giảm hao hụt trong quá trình sản xuất
 • Kiểm soát giờ công của nhân viên Chiết rót-Đóng gói, đào tạo và huấn luyện nhân viên
 • Xây dựng và sử dụng ngân sách BPSX-Chiết rót, Đóng gói theo đúng kế hoạch

Job Requirement

 • Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở công ty sữa, thực phẩm, đồ uống
 • Nắm vững về lập kế hoạch sản xuất, điều động nhân sự và phân công công việc
 • Biết sử dụng các công cụ thống kê, phân tích số liệu, công cụ sáng tạo. VD: QC 7 Tools, mind map & Kaizen
 • Biết sử dụng vi tính văn phòng & Tiếng Anh chuyên ngành

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.