Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

TRƯỞNG NHÓM BẢO TRÌ CƠ KHÍ (NGÀNH SỮA)

 • Hau Giang (Chau Thanh District)
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • 2 - 5 Years
 • Negotiable
 • Maintenance, Mechanical / Auto / Automotive, Food & Beverage (F&B), Electrical / Electronics / Electro Refrigeration
 • 31/12/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Tổ chức thực hiện công việc bảo trì, bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa khắc phục sự cố hỏng hóc MMTB trên toàn bộ dây chuyền sản xuất Sữa
 • Lập kế hoạch bảo trì ngăn ngừa và kế hoạch phụ tùng thay thế định kỳ
 • Đề xuất cải tiến MMTB nhằm tăng năng suất, cải thiện hiệu suất dây chuyền sản xuất
 • Tham gia các dự án mở rộng, nâng cấp MMTB
 • Soạn thảo tài liệu HDCV bảo trì và huấn luyện nhân viên bảo trì mới
 • Vệ sinh khu vực làm việc, máy móc thiết bị, tuân thủ theo 5S

Job Requirement

 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm bảo trì MMTB
 • Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên nghành: Cơ khí, Cơ điện tử, Cơ khí chế tạo máy
 • Có kỹ năng hàn, cắt
 • Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt…..và những kỹ năng cần thiết khác

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.