Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

TRƯỞNG BỘ PHẬN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ (LONG THÀNH, ĐỒNG NAI)

 • Dong Nai (Long Thanh District)
 • Manager
 • Permanent
 • 5 - 10 Years
 • Competitive
 • Executive management, Quality Control (QA/QC), Manufacturing / Process
 • Nhà Máy Đồng Nai
 • 31/08/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Tổ chức cho toàn bộ nhân viên kiểm tra chất lượng của toàn bộ qui trình sản xuất . Phối hợp với trưởng bộ phận sản xuất và các bộ phận liên quan đưa ra những biện pháp xử lý kịp thời những sự cố chất lượng xảy ra 

- Phối hợp với R& D đưa tất cả các thử nghiệm và chuyển giao sản phẩm mới áp dụng vào sản xuất.

- Phối hợp với bộ phận dự án đánh giá các thiết bị, qui trình mới trong quá trình thiết kế lắp đặt, thử nghiệm và chuyển giao cho bộ phận sản xuất.

- Quản lý và thực thi các cải tiến liên quan đến qui trình công nghệ và tối ưu hoá qui trình sản xuất

- Quản lý chi tiêu tài chính của bộ phận KTCN theo định mức của nhà máy/ huấn luyện đảo tạo cho nhân viên

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học hoặc cao học ngành hoá, thực phẩm, ..

- Kinh nghiệm tối thiểu 5 năm ở vị trí TP.KTCN ở công ty hóa mỹ phẩm  hoặc hàng tiêu dùng quy mô > 1000 tỷ/ năm (ưu tiên các ứng viên đã làm qua Cty đa quốc gia)

- Hiểu biết thấu đáo & có kinh nghiệm  về kỹ thuật sản xuất sản phẩm & có kiến thức về phương pháp kiểm soát quá trình (process control)

- Sử dụng thành thạo các công cụ thống kê, phân tích số liệu , công cụ sáng tạo 

- Kỹ năng tương tác tốt, tin thần Win- Win trong công việc, năng động & chủ động & quyết đoán trong công việc; có năng lực sáng tạo

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.