Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

TỔ TRƯỞNG CHẤT LƯỢNG

 • Hai Duong (Hai Duong City)
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • College
 • 2 - 3 Years
 • Negotiable
 • Biotechnology, Food Tech / Nutritionist
 • 25/02/2023

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Sắp xếp công việc cho toàn bộ nhân viên kiểm tra chất lượng của toàn bộ qui trình sản xuất . Phối hợp với trưởng bộ phận sản xuất và các bộ phận liên quan đưa ra những biện pháp xử lý kịp thời những sự cố chất lượng xảy ra.

- Thiết lập, triển khai, theo dõi, điều chỉnh các hướng dẫn, biểu mẫu, qui trình, qui định  kiểm soát chất lượng.

- Phối hợp với MLS đưa tất cả các thử nghiệm và chuyển giao sản phẩm mới áp dụng vào sản xuất.

- Phối hợp với bộ phận dự án đánh giá các thiết bị, qui trình mới trong quá trình thiết kế lắp đặt, thử nghiệm và chuyển giao cho bộ phận sản xuất.

- Quản lý và thực thi các cải tiến liên quan đến qui trình công nghệ và tối ưu hoá qui trình sản xuất.

- Theo dõi, giám sát hoạt động của các cá nhân trong nhóm.

- Giải quyết  sự cố,  đề xuất cải tiến.

 

Job Requirement

- Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tổ trưởng chất lượng ở công ty thực phẩm hoặc hàng tiêu dùng (ưu tiên các ứng viên đã làm qua Cty đa quốc gia)

- Hiểu biết thấu đáo & có kinh nghiệm  trong việc điều phối nhân, nguồn lực

- Am tường kỹ thuật sản xuất sản phẩm & có kiến thức về phương pháp kiểm soát quá trình (process control)

- Sử dụng thành thạo các công cụ thống kê, phân tích số liệu , công cụ sáng tạo VD : QC 7 Tools, mind map & Kaizen

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.