Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

THỦ KHO KIÊM LÁI XE NÂNG

 • Hau Giang (Chau Thanh District)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • High School / Equivalent
 • 1 - 2 Years
 • Negotiable
 • Manufacturing / Process, Freight / Logistics / Warehouse
 • 31/08/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Hướng dẫn và kiểm tra lái xe nâng chất xếp hàng hóa theo vị trí đã chỉ định, đúng theo quy trình bảo quản hàng hóa khi lưu kho.
2. Hướng dẫn và kiểm tra công nhân bốc xếp chất hàng lên xe/container đúng theo quy định bốc dỡ hàng hóa.
3. Hằng ngày Kiểm đếm, giao nhận hàng hóa theo số lượng, chủng loại ghi trên chứng từ và tuân thủ theo đúng quy trình nhập, xuất. Tham gia kiểm kê theo định kỳ của cty.
4. Thực hiên việc kiểm đếm hàng hóa theo Cycle count hàng ngày. Ghi nhận hàng hóa thực tế theo số lượng, phân lọai chất lượng, hạn sử dụng, hàng cận date …và báo cáo cho điều phối kho/Giám sát Trung Tâm Phân Phối.
5. Báo cáo cho Điều phối kho hay cấp trên liên quan khi có phát sinh mọi vấn đề liên quan đến việc sắp xếp hàng hóa trong kho như: thiếu mặt bằng chất hàng, thiếu pallets, chứng từ xuất nhập không hợp lệ, hàng hóa hư hỏng.
6. Tổ chức sắp xếp, phân loại và kiểm soát hàng hóa theo nhãn hàng được phân công
7. Kiểm tra và giám sát công việc xuất nhập của NV kho, lái xe nâng, bốc xếp theo nhóm đã phân công.
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên yêu cầu.

Job Requirement

1. Có sức khỏe tốt, chịu khó
2.Trên 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong các Cty Logistics, có hiểu biết về ERP,SAP.
3. Biết cách Bố trí nhân sự và sắp xếp công việc hiệu quả.
4. Tổ chức và giám sát công việc của nhân viên.
5. Có hiểu biết về quản lý kho và ngành hàng thực phẩm hay FMCG

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.