Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

PHÓ PHÒNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM (R&D)

 • Dong Nai (Long Thanh District)
 • Manager
 • Permanent
 • 7 - 10 Years
 • Negotiable
 • Chemical Eng., Quality Control (QA/QC), Manufacturing / Process
 • 15/09/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Hỗ trợ và tham gia vào chương trình phát triển sản phẩm Homecare. Hỗ trợ / tiến hành các dự án, các sáng kiến cải tiến để đảm bảo đúng thời hạn và đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

Vai trò hỗ trợ trong các dự án Innovation và cải tiến sản phẩm:

 • Tiến hành và hỗ trợ để đạt được các tiêu chí thành công trong các dự án Innovation và cải tiến: tính năng sản phẩm, chi phí, đúng thời hạn & đầy đủ.
 • Hỗ trợ và phối hợp thực hiện các công việc trong:

+ các bộ phận R&D: CTI, Process development, Packaging, Regulatory / Spec / System, v.v…

+ các thành viên dự án: Marketing, Supply chain, v.v…

Đóng góp ý kiến để thiết lập định hướng về sản phẩm và quy trình sản xuất trong các dự án Homecare.

Thiết kế công thức:

 • Hiểu rõ công nghệ để thiết lập công thức cho các dự án Innovation / cải tiến, nhằm đạt được các tiêu chí thành công và cung cấp sản phẩm chiến thắng đối thủ một cách đầy đủ & đúng thời hạn.
 • Đóng góp ý kiến để công thức và quy trình được tối ưu, từ góc nhìn của người tiêu dùng và cả từ khía cạnh tài chính.
 • Kết hợp với CTI phát triển các insight về sản phẩm / ý tưởng và chuyển các điểm này vào sản phẩm một cách thành công.
 • Hỗ trợ cung cấp các quy trình sản xuất trong phòng thí nghiệm đáng tin cậy và hợp tác với Process development để đưa sản phẩm ra sản xuất một cách hiệu quả.
 • Kết hợp với Packaging để đảm bảo không có sự tương tác xấu giữa sản phẩm và bao bì (cũng như việc cung cấp sản phẩm đến tay người tiêu dùng qua thiết kế và chất liệu bao bì).
 • Cung cấp thông tin về các thành phần, quy trình và tính năng để đảm bảo theo đúng quy định của địa phương.

Tìm hiểu các thói quen của người tiêu dùng và đề xuất các cơ hội phát triển sản phẩm mới phù hợp.

Quản lý, huấn luyện & phát triển các nhân viên trong phòng, hỗ trợ họ thực hiện các dự án.

Job Requirement

Cử nhân ngành Hoá, Hoá sinh, Hoá lý hay kỹ sư Hoá. 

Ít nhất 7 năm kinh nghiệm và 5 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực phát triển / chất lượng các sản phẩm Homecare.

Có kinh nghiệm / hiểu biết phương pháp đánh giá rủi ro và Six Sigma.

Lãnh đạo nhóm nhỏ & phát triển con người.

Sáng tạo và làm việc có kế hoạch. Có thể làm việc dưới áp lực.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.