Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Nhân viên Thống Kê

 • Hai Duong
 • Entry Level
 • Permanent
 • Bachelor
 • No Experience
 • Negotiable
 • Accounting / Auditing / Tax, Manufacturing / Process, Finance / Investment
 • Production/Manufacture
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Nhận báo cáo từ sản xuất, kiểm tra số liệu, làm hệ thống ERP. Làm phiếu Move thành phẩm, bán thành phẩm, Nguyên vật liệu từ BP Sản xuất sang các bộ phận khác

- Tạo lệnh sản xuất (batch) cho từng ca/chuyền (trường hợp có thay đổi sản lượng sản xuất của FPO, thì điều chỉnh sản lượng trên batcth)

- Post vào hệ thống ngay hoặc trong ca nhưng bắt buộc phải trước khi nhập thành phẩm (kiểm tra số lượng thực tế giao nhận và post đúng số đã giao nhận)

- Kiểm tra báo cáo Nhập xuất tồn, đối chiếu giữa báo cáo của sản xuất và số báo cáo trên hệ thống ERP. Đảm bảo số liệu trên hệ thống đúng với số liệu thực tế của báo cáo xản xuất

- Tiến hành kiểm tra lệnh sản xuất [chủ yếu là kiểm tra lại việc backflush có chính xác] trước khi đóng (CLOSE). Nếu phát hiện sai sót thì thông báo cho trưởng ca để được giải trình hoặc điều chỉnh

- Kiểm kê hàng ngày: 5 Item chính/ngày

- Làm báo cáo sản xuất hàng ngày và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên

Job Requirement

* Kinh nghiệm, Kỹ năng và Kiến thức

- Trên 1 năm kinh nghiệm về hệ thống ERP hoặc sử dụng tốt các hàm excel (với ứng viên mới ra trường)

- Kỹ năng tỷ mỷ, cẩn thận

* Học vấn

Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành  Kế toán, Quản trị Kinh doanh.

* Năng lực cá nhân & Yếu tố khác

Chịu được áp lực trong công việc

Kỹ năng tương tác tốt, tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.