Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

NHÂN VIÊN QA - KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ MÌ

 • Hai Duong
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • College
 • Not required
 • Negotiable
 • Biotechnology, Food Tech / Nutritionist, Chemical Eng., Quality Control (QA/QC), Food & Beverage (F&B)
 • Nhà Máy Hải Dương
 • 11/10/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Đảm bảo nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ đạt vệ sinh mới cho bắt đầu sản xuất..
 • Đảm bảo công nhân/tổ trưởng và các cá nhân ra vào khu vực dây chuyền tuân thủ đúng các yêu cầu VSATTP, đặc biệt là vệ sinh cá nhân..
 • Đảm bảo mọi thứ sẵn sàng để cảm quan mì ngay khi mì mới ra.
 • Đảm bảo các NVL đạt chất lượng trước khi đi vào sản xuất.
 • Đảm bảo các yêu cầu kiểm soát tại từng công đoạn từ cân NVL đến sau làm nguội (bao gồm ngoại quan, cân trọng lượng và cảm quan sợi) được thực hiện đúng KHCL đề ra)
 • Ghi báo cáo và nhập báo cáo đầy đủ
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết sự cố, tìm hiểu nguyên nhân và biện pháp khắc phục.
 • Hướng dẫn công nhân, thợ vận hành xử lý các tình huống bất thường. Nếu không giải quyết được báo trưởng nhóm KTCN, trưởng BP KTCN xem xét kịp thời
 • Tách riêng lô hàng không đạt tiêu chuẩn hoặc trong khoảng thời gian điều kiện sản xuất nằm ngoài tiêu chuẩn cho phép. Kiểm tra lại và đề xuất giải pháp xử lý. Trong trường hợp hủy hàng, phải có sự phê duyệt của cấp trên
 • Hỗ trợ đào tạo, chỉ dẫn công nghệ, chất lượng cho nhân viên sản xuất.
 • Kịp thời chuyển giao các tiêu chuẩn sản phẩm, điều kiện sản xuất mới.
 • Hòan thành tất cả các báo cáo (bản cứng và mềm như yêu cầu, các trường hợp sự cố nghiêm trọng phải kịp thời thông tin ngay cho tổ trưởng nhóm KTCN, trưởng BP KTCN xem xét kịp thời.
 • Đọc sổ giao ca, bảng thông tin ngay khi nhận ca để thực hiện theo các yêu cầu mới, hoàn thành các công việc được bàn giao lại, Hết ca, ghi vào sổ giao ca những công việc cần bàn giao lại
 • Tuân thủ, duy trì các hoạt động của hệ thống QMS, EMS; OHSAS; HACCP

Job Requirement

- Nam, nữ tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các chuyên ngành: Thực phẩm, công nghệ sinh học

- Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu Hải Dương

- Đáp ứng làm việc theo ca

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.