Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT SỐ LIỆU

 • Ho Chi Minh (Tan Phu District)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • College
 • 1 Years
 • Negotiable
 • Accounting / Auditing / Tax, Freight / Logistics / Warehouse
 • Bộ Phận Kế Hoạch & Logistics
 • 09/04/2023

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Cập nhật và báo kế hoạch xuất hàng cho nhà vận tải, Thực hiện ship hàng trên ERP( làm Phiếu xuất kho) cho kho xuất hàng.

2. Làm biên bản giao nhận và xuất hóa đơn đề lái xe làm chứng từ đi đường và giao hàng cho NPP.

3. Kiểm tra, đôn đốc NVT cho xe vào lấy hết hàng theo kế hoạch yêu cầu. Đồng thời kiểm tra về tiến độ thời gian lái xe chở hàng đến kho NPP.

4. Trả lời thắc mắc của khách hàng liên quan đến việc giao nhận hàng hóa, hóa đơn chứng từ.

5. Làm việc với nhà vận tải để lấy PGH & thu hồi hóa đơn liên xanh có xác nhận của các siêu thị.

6. Nhập số liệu vào ERP chính xác và theo đúng quy trình, lưu trữ hóa đơn xuất,nhập , hóa đơn hủy. Chuyển giao hóa đơn đầy đủ cho kế toán.

7. Phối hợp với phòng kế toán và DVKH để giải quyết các hóa đơn, chiết khấu  sai.

8. Lập báo cáo tình hình giao nhận hàng mỗi ngày cho điều phối và giám sát điều vận.

9. Lập bảng kê tình hình sử dụng hóa đơn trong tháng.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám sát điều vận, Trưởng TTPP yêu cầu.

Job Requirement

- Làm việc theo ca

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong các công ty Logistics, có hiểu biết về ERP, SAP.

- Có Kỹ năng lãnh đạo nhóm, giải quyết vấn đề & ra quyết định. Xử lý tình huống và biện pháp phòng ngừa.

- Tổ chức và giám sát công việc của nhân viên. Biết làm các lọai báo cáo.

- Có kiến thức về quản lý hệ thống và nghiệp vụ kho vận.

- Anh văn trong công việc, vi tính văn phòng thành thạo.

 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.