Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

NHÂN VIÊN ĐIỀU VẬN KHO - CHI NHÁNH NET MIỀN BẮC (HÀ NỘI)

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • College
 • 2 Years
 • Negotiable
 • Freight / Logistics / Warehouse
 • Bộ Phận Kế Hoạch & Logistics
 • 15/12/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 - Điều phối công việc, giám sát các Nhân Viên Vận Hành Kho, Lái Xe Nâng (do ca mình phụ trách)  để bảo đảm các họat động nhập, xuất hàng hóa  diễn ra suôn sẻ, theo đúng quy trình và an toàn.
- Kiểm tra và giám sát trạng thái hàng hóa, pallets, ván ép trong kho.
- Tổ chức thực hiện việc sắp xếp, lưu trữ hàng hóa theo đúng quy trình, quy định và tối ưu diện tích sử dụng kho.
- Báo cáo tình hình tồn kho hàng ngày ( kèm HSD )  cho Trưởng Kho và Giám Sát Kho
- Kiểm tra và giám sát nhân viên nhập dữ liệu hàng hóa vào hệ thống ERP chính xác.
- Tổ chức thực hiên việc kiểm hàng Cycle count hàng ngày.
- Kiểm tra.giám sát việc xuất hàng theo nguyên tắc FEFO.
- Làm các báo cáo hàng ngày, hàng tuần/tháng  cho Trưởng Trung Tâm
- Kiểm tra và thực hiện tốt công tác 5S, PCCC, HACCP trong họat động kho.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Bộ Phận yêu cầu.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
- Trên 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong các Công ty Logistics, có hiểu biết về ERP/SAP.
- Biết cách bố trí nhân sự và sắp xếp  công việc hiệu quả. Biết cách lập kế họach hành động.
- Có kỹ năng  lãnh đạo nhóm,  xử lý tình huống và biện pháp phòng ngừa.
- Tổ chức và giám sát công việc của nhân viên.
- Có kiến thức về quản lý hệ thống, con người, và ngành hàng tiêu dùng.
- Anh Văn trong công việc.
- Thành thạo vi tính văn phòng.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.