Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

NHÂN VIÊN CƠ ĐIỆN

 • Hai Duong (Hai Duong City)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Intermediate
 • 1 - 3 Years
 • Competitive
 • Maintenance, Mechanical / Auto / Automotive, Electrical / Electronics / Electro Refrigeration
 • 11/06/2023

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

- Sửa chữa, bảo trì, thay thế các thiết bị điện trong nhà máy; đấu nối tủ điện, mạch, hệ thống...
- Vận hành các thiết bị phụ trợ: Khí nén, cứu hỏa, xử lí nước thải, hệ thống cấp nước.
- Xử lý các công việc liên quan đến hạ tầng toàn bộ nhà máy.
- Xin cấp vật tư, phụ tùng trong công ty.
- Tuân thủ tốt những qui định về bảo quản nhà làm việc, về ô nhiễm môi trường và an toàn. Tuân thủ các qui trình hướng dẫn, biểu mẫu công việc theo qui định.
- Cộng tác với thợ bảo trì cơ khí, thợ vận hành để thực hiện việc sửa chữa hay lắp đặt.
- Thường xuyên báo cáo với tổ trưởng và trưởng phòng về tình hình máy móc thiết bị.
- Báo cáo tình hình an toàn trong công ty để sửa chữa kịp thời.
- Thực hiện kiểm tra đầy đủ theo nội dung kiểm tra máy theo biểu mẫu.
- Cộng tác với trưởng phòng, tổ trưởng và các cán bộ kĩ thuật khác thực hiện những cải tiến cần thiết và đề nghị cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả và độ tin cậy của máy và bảo dưỡng máy.
- Đảm bảo nguồn điện với chất lương tốt phục vụ sản xuất liên tục và kịp thời.
- Các công việc khác do cấp trên giao.
- Quản lí dụng cụ , bảo hộ được trang bị.
- Giữ gìn vệ sinh nơi làm việc, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm sau khi kết thúc quá trình bảo dưỡng, sửa chữa.
- Tự học để nâng cao tay nghề.
- Hỗ trợ bộ phận kho xác định mã vật tư và quản lí vật tư.

Job Requirement

 1. Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật (điện, tự động hóa, cơ điện tử...)
 2. Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên tại vị trí tương đương
 3. Có khả năng làm việc với áp lực cao và thời hạn hoàn thành nghiêm ngặt.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.