Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

LEGAL OPERATION MANAGER - [NORTH FACTORY]

 • Ho Chi Minh (District 1),  Nghe An (Nghi Loc District)
 • Manager
 • Permanent
 • 5 - 10 Years
 • 35,000,000 - 45,000,000 VND
 • Law / Legal Services, Manufacturing / Process, Food & Beverage (F&B)
 • Legal & Compliance
 • 10/10/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review

Job Description

- Tham mưu cho Ban Giám Đốc, các Bộ phận/ Phòng ban những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty phụ trách.
- Chủ động thực hiện rà soát, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật và quy định nội bộ.
- Quản lý & giải quyết các rủi ro/ vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty phụ trách.
- Tư vấn, đại diện cho công ty phụ trách tham gia tố tụng (nếu có), thực hiện đầy đủ kịp thời yêu cầu pháp lý và quy định nội bộ.
- Chủ động đưa ra các giải pháp mới đột phá nhằm phục vụ hoạt động kiểm soát đánh giá tuân thủ liên quan công việc/ công ty đang phụ trách.
- Xây dựng quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước hữu quan ở địa phương nơi có trụ sở chính công ty phụ trách.

Job Requirement

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật, Có chứng chỉ hành nghề Luật sư
• Có 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty sản xuất, FMCG hoặc bán lẻ.
• Am hiểu về luật pháp và môi trường pháp lý đối với ngành sản xuất, FMCG hoặc bán lẻ.
• Kỹ năng giao tiếp tốt và xây dựng mối quan hệ hiệu quả với các Phòng ban/ Bộ phận.
• Kỹ năng đàm phán và thuyết phục tốt.
• Kỹ năng phân tích, tổng hợp & tư vấn pháp lý cho Ban TGĐ, các Phòng ban về hoạt động sản xuất, kinh doanh.
• Ưu tiên các ứng viên đã từng kiêm nhiệm các vị trí Thư ký Công ty, Người công bố thông tin cho các Công ty đại chúng.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.