Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

KỸ THUẬT VIÊN VẬN HÀNH MÁY

 • Binh Duong (Di An)
 • Entry Level
 • Permanent
 • High School / Equivalent
 • No Experience
 • Competitive
 • Mechanical / Auto / Automotive, Manufacturing / Process, Electrical / Electronics / Electro Refrigeration
 • 15/10/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Salary review

Job Description

- Tuân thủ theo các thủ tục sản xuất, thủ tục an toàn vệ sinh thực phẩm. 
- Vận hành máy móc thiết bị sản xuất một cách an toàn theo hướng dẫn vận hành, hướng dẫn công việc. 
- Kiểm sóat và giám sát chất lượng sản phẩm đầu ra trên phần thiết bị của mình phụ trách. 
- Thực hiện việc bảo trì và giải quyết sự cố trên thiết bị mình đang vận hành. 
- Thực hiện các kế hoạch của tổ trưởng vận hành và trưởng ca phân công. 
- Theo dõi giám sát chất lượng sản phẩm đầu ra đảm bảo thỏa mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.
- Thực hiện theo dõi, ghi chép các thông số vận hành theo phiếu kiểm soát quy trình hàng ngày, kiểm tra hàng ngày các thiết bị cân đo theo yêu cầu của chất lượng. Báo cáo công việc hàng ngày/ tuần/ tháng.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Job Requirement

- Tốt nghiệp 12/12, Trung cấp trở lên
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Kiến thức về kỹ thuật máy móc, thiết bị.
- Hiểu và có kiến thức về 5S, TPM, Keizen v.v.
- Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực
- Chấp nhận làm việc theo ca

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.