Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

GIÁM SÁT SẢN XUẤT & TRƯỞNG CA SẢN XUẤT

 • Ha Noi (Thanh Tri District)
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Chemical Eng., Household / Personal Care, Manufacturing / Process
 • Production/Manufacture
 • 31/12/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 1. Nhận diện, cung cấp và phân bổ các nguồn nhân lực, vật lực để tối đa hóa hiệu quả sản xuất.
 2. Kiểm soát các mục tiêu về hiệu quả sản xuất, kế họach sản xuất, chất lượng và chi phí, quản lý máy móc thiết bị luôn trong tình trạng sẵn sàng.
 3. Kiểm soát và theo dõi việc đánh giá hòan thành các mục tiêu trên
 4. Định hướng, dẫn dắt, giám sát thực hiện các chương trình về cải tiến nhằm tăng hiệu quả sản xuất, giảm chi phí
 5. Giám sát thực hiện các chương trình về an tòan, 5S. Đảm bảo việc đáp ứng các quy định của nhà nước về lao động và an tòan lao động.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại Học các chuyên ngành liên quan
 • Kinh nghiệm 3 năm trong lĩnh vực quản lý sản xuất ở công ty có quy mô tương đương về doanh số/sản lượng và lực lượng lao động.
 • Trải nghiệm thực tế trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm
 • Thể hiện mạnh tinh thần làm chủ nơi mình quản lý
 • Khả năng lãnh đạo

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.