Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám Sát Nhân Sự - Bình Thuận

 • Binh Thuan, Ninh Thuan
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 10 Years
 • Negotiable
 • Accounting / Auditing / Tax, Human Resources, Executive management
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1. Quản lý việc chấm công, tỉnh lương, BHXH, thuế TNCN.

2. Quản lý việc thực hiện HĐLĐ, tái ký HĐLĐ và chấm dứt HĐLĐ.

3. Thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động.

4. Đảm bảo các dịch vụ liên quan đến đời sống nhân viên.

5. Đảm bảo việc tuyển dụng nhanh chóng, kịp thời.

6. Đảm bảo dịch vụ đào tạo và tổ chức đào tạo đầy đủ theo luật định.

7. Tổ chức các hoạt động gắn kết nhân viên.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Bộ phận Hành chính - Nhân sự.

Job Requirement

- ​​​Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế hoặc Quản trị kinh doanh hoặc Luật.

- Kinh nghiệm làm việc trên 5 năm.

- Có kiến thức về Luật.

- Kỹ năng lập kế hoạch.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp ứng xử.

- Giao tiếp đọc hiểu tiếng Anh, thành thạo vi tính văn phòng.

- Có khả năng tư duy phân tích.

- Ý thức tuân thủ Luật, khả năng thực hiện công việc và làm nhiều việc cùng lúc.

- Khả năng hoạch định tổ chức công việc.

- Khả năng làm việc đội nhóm cao.

- Cởi mở, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám vượt qua thử thách.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.