Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

GIÁM SÁT MUA HÀNG - PURCHASING SUPERVISOR [ RAW MATERIAL/ CAPEX]

 • Ho Chi Minh (District 1)
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • 18,000,000 - 40,000,000 VND
 • Manufacturing / Process, Purchasing / Merchandising, Food & Beverage (F&B)
 • 2
 • 31/03/2023

Job Description

- Chịu trách nhiệm tìm kiếm, lựa chọn và thương lượng với nhà cung cấp để đại diện công ty thương lượng hợp đồng và chính sách mua hàng với NCC để đảm bảo cung ứng đủ theo QUOTIF.

- Tổ chức hệ thống thu mua, cung ứng vật tư kỹ thuật kịp thời và hiệu quả cho Masan Consumer và các công ty trực thuộc nhằm tối ưu giá thành

-Duy trì dữ liệu mua hàng (đơn đặt hàng, lịch giao và nhận hàng). Kiểm soát ngân sách mua hàng. Chuẩn bị các báo cáo về thị trường và chi phí mua hàng

-Phân tích thị trường và kiểm soát nguồn cung để đảm bảo sự sẵn sàng của NVL trong hiện tại và tương lai.

- Phát triển xây dựng hệ thống, hợp đồng, quy trình mua hàng. Quản lý hệ thống mua hàng trực tuyến (nếu có).

-Tham gia vào quá trình phát triển tiêu chuẩn sản phẩm, nguyên vật liệu thay thế.

- Báo cáo kết quả làm việc và các đề xuất cải tiến cho Trưởng Phòng Mua Hàng

Job Requirement

- Kiến thức về mua hàng, hiểu biết và nắm bắt thông tin thị trường về sản phẩm, hàng hóa cần mua (Xu hướng thị trường, mùa vụ sản phẩm,...). Hiểu rõ qui trình mua hàng, thanh toán (trong và ngòai nước).

-Có 03 -05 năm kinh nghiệm quản lý mua hàng hoặc tương đương tại các công ty hàng tiêu dùng nhanh (FMCG - Fast Moving Cunsumer Company).

- Biết lập kế hoạch hành động/ công việc nhằm đạt mục tiêu, cải tiến công việc theo PDCA, Linh hoạt khi thực hiện và luôn có kế hoạch dự phòng thay thế và trong cách xử lý mọi tình huống phát sinh trong quá trình mua hàng. .

- Có khả năng thích ứng với sự phân công, luân chuyển ở các mảng công việc khác nhau thuộc lĩnh vực mua hàng theo yêu cầu của công việc

 Phát triển các nhà cung cấp mới để giảm chi phí mua nguyên vật liệu trong và ngoài nước phục vụ cho nhu cầu sản xuất(Raw Material).

- Sử dụng vi tính văn phòng, các phần mềm thông dụng. Sử dụng thành thào hệ thống ERP

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.