Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám Sát Kinh Doanh - Ngành Giải Khát

 • Ho Chi Minh, Ha Noi, Binh Duong, Binh Phuoc, Hai Duong, Southeast
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • College
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Sales / Business Development, Retail / Wholesale, Food & Beverage (F&B)
 • Sales
 • 26/03/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Thời gian làm việc bên ngoài thị trường chiếm 80% qũy thời gian. Chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng trong khu vực chỉ định bằng cách phân phối, bao phủ, trưng bày và điều kiện hậu mãi

2. Theo dõi, cập nhật mục tiêu bán hàng hằng ngày của nhân viên bán hàng. Qua đó có hành động cụ thể để đạt mục tiêu của tuần, tháng

3. Đề xuất mở, ngưng cung cấp hàng, ngưng hợp đồng npp

4. Tính toán và quản lý các chỉ số liên quan đến lợi nhuận npp như mức tồn kho, vốn lưu động, công nợ thị trường, chi phí bán hàng

5. Đặt hàng và theo dõi tiến độ về hàng

6. Huấn luyện npp và Nhân viên (lưu trữ chứng từ, báo cáo, cách thức đặt hàng...)

7. Quản lý hàng hư hỏng, hạn sử dụng sản phẩm từ trong kho nhà phân phối đến cửa hiệu ở thị trường

8 . Xây dựng lịch viếng thăm khách hàng cho nhân viên bán hàng. Quản lý lãnh thổ nhà phân phối, lập kế hoạch bao phủ cửa hiệu mới

9. Phát triển kỹ năng bán hàng cho đội ngũ phụ trách thông qua đào tạo kỹ năng bán cơ bản và nâng cao, huấn luyện thực địa , thường xuyên cung cấp và cập nhật kiến thức/ thông tin sản phẩm cho nhân viên bán hàng

10.Nhận xét tính hiệu quả của các chương trình/ khuyến mãi, kiểm tra hoạt động đối thủ cạnh tranh và phản hồi kịp thời với công ty

Job Requirement

1. Có kinh nghiệm ít nhất 1-2 năm về bán hàng ngành hàng tiêu dùng nhanh. Ưu tiên có kinh nghiệm trong mảng Giải Khát, hiểu rõ về thị trường Nước Giải Khát.

2. Khả năng quản lý, truyền đạt bằng lời nói/ văn bản

3. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện

4. Khả năng giao tiếp hiệu quả

5. Quản lý thời gian & kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề

6. Có kinh nghiệm bán hàng, hiểu rõ văn hóa địa phương

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.