Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

GIÁM SÁT KINH DOANH KÊNH SIÊU THỊ - SALES SUPERVISOR MT CHANNELS

 • Ho Chi Minh, Binh Duong, Dong Nai
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • 1 Years
 • Negotiable
 • Retail / Wholesale, Household / Personal Care
 • Sales
 • 14/11/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense

Job Description

Chịu trách nhiệm thực hiện mục tiêu về doanh thu quý/tháng của hệ thống siêu thị phụ trách

Triển khai & giám sát các hoạt động kinh doanh tại siêu thị : CTKM, hoạt động trưng bày & truyền thông và các CT tung hàng

Xây dựng & duy trì mối quan hệ tại Siêu Thị : Tối ưu lượng hàng được stock, hỗ trợ các vị trí trưng bày tốt, không để out of stock

Điều phối và giám sát công việc của PG :tuyển dụng, huấn luyện kỹ năng bán hàng, hướng dẫn trưng bày, quản lý hàng KM…

Thu thập thông tin và làm báo cáo về đối thủ cạnh tranh và kết quả thực hiện cho KAM

Dành 90% thời gian ngoài thị trường để xây dựng mối quan hệ với khách hàng, kiểm sóat và thực hiện các họat động tại siêu thị

Lên kế hoạch đặt hàng và bán hàng từng tuần/tháng và theo dõi việc thực hiện.  

Nắm được tốc độ bán hàng của các chủng loại sản phẩm, tốc độ ra hàng của các sản phẩm có khuyến mãi, theo sát tồn kho tại từng siêu thị để đảm bảo hàng hoá không bị thiết hụt trên các quầy kệ

Quản lý vận hành siêu thị : theo dõi tuân thủ các HĐ được ký kết với Siêu Thị & thực tế : quản lý thị phần, công nợ…..

Quản lý chặt chẽ thông tin đơn hàng  và giao hàng của Khách hàng và phối hợp tốt với Phòng Ban chức năng để cải thiện chất lượng dịch vụ và kịp thời phản hồi, xử lý các tương tác giữa khách hàng và nội bộ Phòng/Ban.

Job Requirement

Sử dụng thành thạo Microsoft Word, Excel, Outlook, and PowerPoint.

Có kinh nghiệm 1-2 năm về bán hàng ngành hàng tiêu dùng nhanh

Khả năng quản lý, Kỹ năng truyền đạt bằng lời nói/ văn bản

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện

Kỹ năng quản lý thời gian, phân tích và giải quyết vấn đề 

Có kinh nghiệm bán hàng và xử lý phản bác, hiểu rõ văn hóa địa phương

Hiểu rõ nhu cầu của khách hàng MT, khách hàng NPP để có cách thức ứng xử phù hợp

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.