Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

GIÁM SÁT KẾ HOẠCH CUNG ỨNG NVL

 • Binh Duong (Di An)
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • Bachelor
 • 4 - 6 Years
 • Negotiable
 • Manufacturing / Process, Purchasing / Merchandising, Food & Beverage (F&B)
 • Production/Manufacture
 • 28/02/2023

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Lập kế hoạch giao NVL hàng ngày , kiểm soát mức tồn kho NVL theo chính sách tồn kho

 • Đảm bảo đầy đủ và kịp thời NVL cho nhu cầu của khsx
 • Dựa trên KHSX , tính toán và lập yêu cầu giao nhận hàng tuần, chi tiết theo từng ngày của 2 tuần liền kề
 • Kiểm soát mức tồn kho NVL trong giới hạn của chính sách tồn kho
 • Giám sát hoạt động giao nhận vs kế hoạch giao nhận
 • Ghi nhận dữ liệu & báo cáo kết quả các hoạt động giao nhận NVL ( OTIF của ncc , OOS NVL vs KHSX )

Cùng các BP liên quan điều phối & xử lý các phát sinh của hoạt động giao nhận hàng từ ncc đến kho NVL

Job Requirement

 • Kinh nghiệm : > 4 năm ở vị trí Giám Sát Kế Hoạch Cung Ứng, Kế Hoạch Sản Xuất
 • Sử dụng thành thạo MS.Excel và các dạng báo cáo bảng biểu, phân tích data trên các công cụ tổng hợp ( pivotable , scenario analysis …)
 • Kết hợp mật thiết với các phòng ban
 • Kỹ năng phân tích , kỹ năng thương lượng & giải quyết vấn đề
 • Tốt nghiệp Đại Học trở lên

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.