Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

GIÁM SÁT BẢO TRÌ SẢN XUẤT

 • Ha Noi (Thanh Tri District)
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Maintenance, Mechanical / Auto / Automotive, Electrical / Electronics / Electro Refrigeration
 • Production/Manufacture
 • 31/12/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Điều hành thiết bị:

• Hệ thống tài liệu kỹ thuật.

• Cập nhật các cải tiến, lắp đặt mới

Nghiên cứu áp dụng công nghệ mới.

Chi phí: dẫn dắt các giải pháp kỹ thuật để tăng hiệu suất hệ thống, giảm chi phí vận hành.

Cung cấp các giải pháp bảo trì, bảo trì định kỳ, bảo trì dự phòng cho các hệ thống.

Cung cấp các giải pháp kỹ thuật đảm bảo các hoạt động an toàn môi trường theo chương trình chung.

Huấn luyện: tổ chức các hoạt động kỹ thuật cho đội ngũ của mình và của đội bạn.

Trở thành chuyên gia nhóm thiết bị kỹ thuật về bơm ly tâm, bơm CIP R, valve

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại Học các chuyên ngành : Cơ Khí, Điện, Tự Động Hóa, Nhiệt
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm quản lý vận hành, bảo trì thiết bị cơ khí, dây chuyền chiết rót
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên nghành: Cơ khí chế tạo máy
 • Có kỹ năng quản lý, hoạch định và tổ chức công việc
 • Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt và những kỹ năng cần thiết khác

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.