Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

GIÁM SÁT AN TOÀN LAO ĐỘNG

 • Ha Noi (Thanh Tri District)
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • HSE, Environmental, Manufacturing / Process
 • Production/Manufacture
 • 31/12/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Triển khai thực hiện HTQL An toàn Sức khỏe Môi trường và Xã hội theo ISO14001-OHSAS18001 tới các bộ phận/khu vực trong đơn vị.

• Phối hợp với các bộ phận thực hiện đánh giá khía cạnh môi trường, nhận diện các mối nguy hiểm, thiết lập mục tiêu và duy trì các kết quả thục hiện về cải thiện môi trường làm việc về ATSKMT.

• Phối hợp với các đơn vị để xây dựng và triển khai các chương trình ATSKMT.

• Xây dựng, chuẩn hóa và quản lý hệ thống hồ sơ tài liệu theo đúng tiêu chuẩn của ISO14001, OHSAS 18001 và các yêu cầu của pháp luật.

• Tổ chức đánh giá nội bộ định kỳ theo tiêu chuẩn của ISO14001 và OHSAS 18001.

• Theo dõi việc thực hiện biện pháp kiểm soát rủi ro, kế hoạch cải tiến của các đơn vị.

• Tham mưu cho Ủy ban SHE của công ty các vấn đề pháp luật về ATSKMT và Xã hội mà có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất.

• Triển khai và thực hiện hệ thống các báo cáo về ATSKMT theo tiêu chuẩn ISO14001 và OHSAS 18001, yêu cầu pháp luật và yêu cầu của công ty

Phối hợp với các phụ trách SHE các đơn vị tiến hành kiểm tra ATSKMT định kỳ các khu vực/bộ phận bao gồm cả thiết bị an toàn cháy, để nhận diện các mối nguy hiểm, điều kiện không an toàn, các công việc/thực hành không an toàn và sự cố môi trường.

• Theo dõi việc thực hiện hành động khắc phục, ngăn ngừa của các đơn vị.

• Tiến hành điều tra về an toàn và sự cố môi trường và phối hợp hành động để loại trừ nguyên nhân tiềm ẩn/khả năng tái diễn.

• Theo dõi sự tuân thủ của các đơn vị về các tiêu chuẩn ATSKMT, Xã hội theo luật định.

• Quản lý các bảng thông tin liên quan đến ATSKMT (in ấn, cập nhật, v.v...).

• Quản lý thiết bị/dụng cụ, văn phòng phẩm, quà thưởng, BHLĐ của Phòng SHE.

• Thực hiện các công việc hành chánh của Phòng SHE.

Các hoạt động về đào tạo và phát triển nhân viên

• Tham gia chương trình "cùng nhau cải tiến" tới các bộ phận, khuyến khích các nhân viên tham gia đóng góp ý kiến và đề nghị cải tiến về ATSKMT.

• Lập nhu cầu phát triển nhân viên thông qua chương trình cùng nhau cải tiến, SHE talk, và theo dõi việc thực hiện các giải pháp của đề nghị cải tiến về ATSKMT.

• Viết tài liệu huấn luyện ATSKMT, huấn luyện nhận thức ATSKMT cho các bộ phận

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: An Toàn Lao Động, Bảo Hộ Lao Động, Môi Trường
- Kiến thức về cơ bản về ATSKMT; ISO14001, OHSAS18001. 
- Kỹ năng đánh giá lead auditor: Có khả năng nhận xét, đánh giá, đề xuất những cải tiến trong công việc được giao hoặc công việc chung của phòng, đưa ra biện pháp ngăn ngừa hiệu quả những vấn đề tiềm ẩn gây nên ảnh hưởng xấu đến hệ thống quản lý.
- Kỹ năng phân tích, thuyết phục.  Kiến thức về luật pháp AT-SK-MT
- Có khả năng điều phối, thúc đẩy, hổ trợ công việc cho các thành viên trong nhóm phụ trách để nhóm đạt những kết quả tốt như yêu cầu đặt ra
- Kết hợp mật thiết với các phòng ban Thái độ ân cần trong khi tiếp xúc nhân viên
- Huấn luyện và đào tạo nhân viên

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.