Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

GIÁM SÁT AN TOÀN LAO ĐỘNG (LONG THÀNH- ĐỒNG NAI)

 • Dong Nai (Long Thanh District)
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 - 3 Years
 • Negotiable
 • HSE, Food Tech / Nutritionist, Manufacturing / Process
 • 18/08/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Triển khai thực hiện HTQL An toàn Sức khỏe Môi trường và Xã hội theo ISO14001-OHSAS18001 tới các bộ phận/khu vực trong đơn vị.

 • Phối hợp với các bộ phận thực hiện đánh giá khía cạnh môi trường, nhận diện các mối nguy hiểm, thiết lập mục tiêu và duy trì các kết quả thục hiện về cải thiện môi trường làm việc về ATSKMT
 • Tham mưu cho ban ESHS công ty các vấn đề pháp luật về An toàn Sức khỏe Môi trường và Xã hội mà có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất.
 • Kiểm tra an tòan, vệ sinh, 5S hàng ngày và định kỳ, nhận diện các mối nguy hiểm, điều kiện không an toàn, các công việc/thực hành không an toàn và sự cố môi trường

 • Phối hợp với các phụ trách ESHS các đơn vị tiến hành kiểm tra an tòan, vệ sinh, 5S hàng ngày và định kỳ các khu vực/bộ phận bao gồm cả thiết bị an toàn cháy.
 • Đề ra hành động khắc phục, ngăn ngừa và theo dõi việc thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro
 • Tiến hành điều tra về an toàn và sự cố môi trường và phối hợp hành động để loại trừ nguyên nhân tiềm ẩn/khả năng tái diễn
 • Theo dõi sự tuân thủ của các phân xưởng về các tiêu chuẩn An toàn Sức khỏe Môi trường Xã hội theo luật định
 • Triển khai các chương trình hoạt động ESHS tại các nhà máy thông qua các hoạt động về đào tạo và động viên lực lượng lao động.
 • Những nhiệm vụ khác được giao thêm

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học ngành An Toàn Lao Động, Môi Trường,..

- Kiến thức về cơ bản về an toàn hóa, cơ, điện.

- Kiến thức về luật pháp AT-SK-MT

- Kết hợp mật thiết với các phòng ban  Thái độ ân cần trong khi tiếp xúc nhân viên

- Huấn luyện và đào tạo nhân viên

- Kỹ năng phân tích, thuyết phục  

- Có quan hệ rộng rãi & tốt với các cơ sở y tế chính quyền và bên ngoài

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.