Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Factory Manager - Fish Sauce - Seasoning Only

 • Binh Thuan (La Gi)
 • Director
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Chemical Eng., Manufacturing / Process, Food & Beverage (F&B)
 • Production/Manufacture
 • 31/12/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

-  Chịu trách nhiệm về tất cả hoạt động sản xuất, bảo trì, SHE và hoạt động cải tiến ở nhà máy Hương Giang. Thiết lập các mục tiêu về hiệu quả sản xuất, chi phí sản xuất và xây dựng các tiêu chí đánh giá. Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, an toàn lao động trong khu vực phụ trách:
-  Hoạch định xây dựng hệ thống Sản xuất, Bảo trì,SHE nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả tối đa các nguồn lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty.
-  Xây dựng các mục tiêu về hiệu quả sản xuất và bảo trì, SHE. Thiết lập hệ thống theo dõi, đánh giá việc hoàn thành các mục tiêu trên
-  Tái cấu trúc nhân lực đội ngũ Sản xuất, Bảo trì, SH. Quản lý, đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu công việc hiện tại được giao & định hướng phát triển lương lai.
-  Triển khai các dự án & chương trình cải tiến tiết giảm chi phí và nguồn lực.
-  Xây dựng và giám sát thực hiện các chương trình về An toàn, 5S, PCCC….

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại Học,

- Kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực Sản Xuất các ngành hàng: Nước Chấm, Nước Mắm, Gia Vị.

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm Quản Lý Sản Xuất.

- Kỹ năng hoạch định và kỹ năng quản lý con người tốt.

- Ứng viên làm việc tại Lagi, Bình Thuận

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.