Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

CHUYÊN VIÊN PHÒNG HÀNH CHÁNH - ADMIN STAFF

 • Binh Duong (Di An)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 - 4 Years
 • Negotiable
 • Security, Administrative / Clerical
 • Administration
 • 31/03/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về thời gian làm việc, bảo hộ lao động, chấp hành các nội quy, quy định tại xưởng. Lập biên bản đối với những trường hợp vi phạm.
 • Kiểm tra chéo việc chấp hành các quy định ra vào xưởng, ra vào cổng Công ty của CB-NV, khách hàng và nhà thầu phụ. Lập biên bản đối với những trường hợp vi phạm của các phía liên quan (CNV, Bảo vệ, …)
 • Khi phát hiện nguy cơ mất an toàn lao động , PCCC, KSHC phải báo ngay cho bộ phận có liên quan xử lý kịp thời.
 • Kiểm tra giám sát tình hình an ninh trật tự trong khuôn viên Công ty. Phối hợp với bảo vệ, công an khu công nghiệp,…để xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự của nhà máy.
 •  
 • Kiểm tra, giám sát việc quản lý, bảo quản tài sản của Công ty, khi phát hiện có dấu hiệu mất an toàn, hư hỏng hoặc thiệt hại báo ngay cho Trưởng bộ phận liên quan, lập biên bản ghi nhận sự việc. Phối hợp cơ quan điều tra khi cần thiết.
 • Giám sát chéo lực lượng dịch vụ bảo vệ , các hoạt động về an ninh và an toàn hàng hóa, tài sản.
 • Phối hợp các phòng ban, phân xưởng nhà máy trong quá trình làm việc nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ. Hỗ trợ tích cực các cấp quản lý sản xuất trong công tác quản lý nhân sự, công tác AT-SK-MT, 5S,…

 

Job Requirement

 • Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm soát hành chính hoặc giám sát nhân sự trong các doanh nghiệp quy mô trên 1000 người.
 • Kiến thức về quản trị hành chính .
 • Hiểu và có kiến thức về các quy định pháp luật tổng quát
 • Kỹ năng giao tiếp thuần thục
 • Kỹ năng xử lý các xung đột và mâu thuẩn trong tổ chức
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính VP, công cụ trình chiếu power point

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.