Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ TẠI PHÚ QUỐC

 • Kien Giang
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 3 Years
 • Negotiable
 • Administrative / Clerical, Human Resources, Executive management
 • Human Resouce
 • 31/03/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Thực hiện chỉ đạo của Giám sát Tuyển dụng về công tác Tuyển dụng
 • Làm thông báo tuyển dụng hoặc Post Job
 • Hợp tác với các nhà cung ứng lao động nhằm khai thác nguồn ứng viên tốt nhất
 • Tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ ứng viên theo yêu cầu tuyển dụng được phê duyệt
 • Chuẩn bị các tài liệu cần thiết giúp cho buổi phỏng vấn thành công
 • Tổ chức phỏng vấn bước 1 hoặc bước kế tiếp cho các Trưởng đơn vị
 • Phản hồi thông tin Phỏng vấn cho ứng viên
 • Lập Offer, quản lý hồ sơ nhân viên
 • Thực hiện các chỉ đạo của Giám sát HR nhà máy
 • Chấm công nhân viên hàng ngày
 • Kiểm tra, báo cáo nhân công có mặt trên chuyền
 • Báo cáo nghỉ việc và thực hiện các thủ tục liên quan
 • Lập bảng công các chuyền, tổng hợp hàng tháng
 • Báo cơm ca
 • Thực hiện các thủ tục thuyên chuyển, đề bạt, đánh giá nhân viên cho nhà máy

Job Requirement

Tốt nghiệp Đại Học, ưu tiên chuyên ngành QTKD, Nguồn nhân Lực.

Có tố chất làm việc với con người

Chịu khó, cần mẫn

Chính trực

Chấp nhận làm việc tại Phú Quốc, Kiên Giang. ưu tiên ứng viên có hộ khẩu Thường Trú tại Kiên Giang

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.