Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ (PHÚ QUỐC, KIÊN GIANG)

 • Kien Giang
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 3 - 4 Years
 • Competitive
 • Administrative / Clerical, Human Resources, Manufacturing / Process
 • 31/12/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Phối hợp các hoạt động liên quan đến C&B nhằm đảm bảo chính sách/việc trả lương của công ty được thực hiện chính xác
- Kiểm soát bảng công của các Phòng ban, nhà máy
- Tính lương và các chế độ theo lương
-  Cập nhật, lưu trữ các dữ liệu về lương nhân viên
- Lập, trình thanh toán các chế độ nghỉ việc cho nhân viên
- Quản lý HĐLĐ (ký mới, tái ký, …)
- Giải quyết các chế độ liên quan đến Bảo hiểm cho nhân viên
- Phối hợp nhân viên Tiền lương tư vấn và thực hiện chính sách giảm trừ gia cảnh, đăng ký mã số thuế và các nghĩa vụ khác của nhân viên với nhà nước

Job Requirement

- Tốt nghiệp CĐ/ ĐH trở lên chuyên ngành Kinh tế, Luật, Quản trị nhân lực,..
- Kinh nghiệm 2-3 năm làm công ty sản xuất
- Yêu thích công việc nhân sự, khả năng học hỏi nhanh
- Cẩn thận, trung thực, giao tiếp, giải quyết vấn đề
- Làm việc tại Nhà máy Masan Phú Quốc: ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, H. Phú Quốc, Kiên Giang.
 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.