Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ - HỒ CHÍ MINH (6 THÁNG)

 • Ho Chi Minh (District 1)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Part Time
 • College
 • 1 - 2 Years
 • Negotiable
 • Human Resources
 • Bộ Phận Nhân sự
 • 07/02/2023

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Triển khai các vấn đề liên quan đến Nhân Sự/ Quy định công ty/ Luật lao động cho các Bộ phận và cung cấp các dịch vụ Nhân Sự hàng ngày cho các Bộ phận phụ trách.

2. Chịu trách nhiệm tuyển dụng đầy đủ, kịp thời cho các bộ phận phụ trách.

3. Phối hợp với bộ phận C&B để đảm bảo tuân thủ các quy trình nhân sự theo quy định Công ty và Luật lao động.

4. Triển khai kế hoạch xây dựng headcount, chương trình đánh giá thành tích công tác và các giải pháp cải thiện các mối quan hệ trong công việc nhằm tăng suất lao động.

5. Giám sát chi phí People Cost & thực hiện tính năng suất hàng tháng cho các Trung Tâm Phân Phối.

6. Quản lý ngân sách, xác định nhu cầu và triển khai các hoạt động đào tạo (external & internal) phù hợp nhu cầu các bộ phận.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong mảng Nhân Sự, tuyển dụng
 • Kỹ năng giao tiếp tốt
 • Kỹ năng tư duy, phân tích và giải quyết vấn đề
 • Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.