Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

CHUYÊN VIÊN KHO DỮ LIỆU - FRESH

 • Binh Duong (Di An)
 • Entry Level
 • Permanent
 • 1 - 2 Years
 • Competitive
 • IT - Software, Accounting / Auditing / Tax, Freight / Logistics / Warehouse
 • 03/09/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

-Thực hiện các thủ tục và hướng dẫn nhập xuất , xử lý và cung cấp thông tin tồn kho chính xác, hiệu quả.

-Đảm bảo các giao dịch nhập xuất hàng hóa được thực hiện đúng thủ tục, hướng dẫn và liên tục.

- Đảm bảo hệ thống lưu trữ & luân chuyển hồ sơ chứng từ đầy đủ theo qui định.

-Thực hiện các hoạt động văn phòng thường xuyên, trả lời điện thoại, giao tiếp khách hàng, giao chứng từ kế toán.

Job Requirement

Tốt nghiệp CĐ/ ĐH chuyên ngành Kinh tế hoặc Công nghệ TT. Mới ra trường, không cần kinh nghiệm.

Tư duy phân tích logic, thành thạo excel

Lắng nghe, giao tiếp.

Chi tiết, tỉ mỉ, chịu khó, ham học hỏi

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.