Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

CHUYÊN VIÊN KẾ HOẠCH - CHI NHÁNH NET MIỀN BẮC (HÀ NỘI)

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 Years
 • Negotiable
 • Statistics, Freight / Logistics / Warehouse
 • Bộ Phận Kế Hoạch & Logistics
 • 15/12/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Lập kế hoạch cung ứng hàng tháng, hằng tuần.

- Kiểm soát mức tồn kho NVL theo chính sách tồn kho.

- Đảm bảo đầy đủ và kịp thời NVL cho nhu cầu của KHSX.

- Ghi nhận dữ liệu & báo cáo kết quả các hoạt động giao nhận NVL ( OTIF của NCC, OOS NVL và KHSX)

- Làm các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng Bộ Phận.
 

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên
- Kinh nghiệm : 2 năm các vị trí Sản Xuất, kế hoạch Sản Xuất, kế hoạch nguyên vật liệu
- Sử dụng thành thạo MS.Excel và các dạng báo cáo bảng biểu, phân tích data trên các công cụ tổng hợp ( pivotable , scenario analysis …), phần mềm ERP
- Kết hợp mật thiết với các phòng ban
- Kỹ năng phân tích , kỹ năng thương lượng & giải quyết vấn đề

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.