Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

CHUYÊN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA

 • Hau Giang (Chau Thanh District)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 2 - 3 Years
 • Negotiable
 • Mechanical / Auto / Automotive, Food & Beverage (F&B), Electrical / Electronics / Electro Refrigeration
 • 15/12/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Thực hiện công việc sữa chữa, bảo trì dự phòng Utility
- Lập trình lại chương trình hệ điều khiển hệ thống máy móc thiết bị
- Đưa ra các đề xuất cải tiến trên dây chuyền máy móc thiết bị
- Thực hiện nội quy quy chế nhà máy về ATLĐ, PCCC
- Vệ sinh khu vực làm việc, máy móc thiết bị, tuân thủ theo 5S

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên nghành: Điện, Tự động hóa, Cơ điện tử

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm bảo trì trong nghành FMCG
- Có hiểu biết về biến tần, cảm biến, lập trình tốt PLC
- Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt…..và những kỹ năng cần thiết khác

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.