Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

CHUYÊN VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG

 • Binh Duong
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 2 Years
 • Negotiable
 • HSE, Mechanical / Auto / Automotive, Electrical / Electronics / Electro Refrigeration
 • Administration
 • 30/06/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Triển khai Hệ thống ATSKMT tại 2 công ty MSI & VTF theo định hướng phát triển của MSC.

Chuẩn hóa quy trình/quy định/các hoạt động ATSKMT tại công ty VTF theo định hướng phát triển của MSC.

Triển khai đánh giá tại công ty VTF để đảm bảo tuân thủ hệ thống quản lý OHSAS18001, ISO14001, các luật định liên quan và các yêu cầu khác.

Phối hợp với chủ quản đơn vị thiết lập, huấn luyện và giám sát thực hiện các chương trình, chính sách, mục tiêu, qui trình, tiêu chuẩn về ATSKMT

Site tour và theo dõi nhằm đảm bảo các rủi ro được loại bỏ

Xây dựng và quản lý ngân sách phòng ban về các hoạt động An Toàn tại nhà máy

Quản lý nguồn nhân lực thực hiện công việc về an toàn, sức khỏe, môi trường.

Quản lý, đào tạo, cấp giấy phép, giám sát tại hiện trường với các Nhà thầu làm tại công ty.

Job Requirement

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện, Cơ Khí

Có kiến thức cơ bản về quản lý an toàn, sức khỏe, môi trường.

Kỹ năng về quản lý nguồn lực, quản lý công việc.

Kỹ năng giao tiếp ứng xử và tạo ảnh hưởng.

Kỹ năng giải quyết sự cố.

Kỹ năng giám sát và phân quyền.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.