Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

CHUYÊN VIÊN AN NINH NỘI BỘ

 • Binh Duong (Di An),  Binh Thuan ,  Dong Nai (Long Thanh District)
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Security, Manufacturing / Process
 • 31/08/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review

Job Description

-    Quản lý, phân công Tổ An ninh tuần tra nhà máy
-    Điều phối hoạt động các nhà thầu: vận tải, bốc xếp, bảo vệ,… tại nhà máy
-    Điều tra các vụ việc phát sinh theo sự phân công của cấp trên hoặc theo yêu cầu của BGĐ.
-    Kiểm tra, kiểm soát công tác an ninh, an toàn cho con người, tài sản;
-    Bảo vệ công ty, nhà máy, phòng chống trộm cắp; Kiểm soát việc thực hiện đúng các quy trình, quy định liên quan đến an ninh, an toàn, phòng chống cứu nạn và nội quy trong Công ty.
-    Tuần tra, kiểm tra, kiểm soát các KV trong NM được phân công nhằm sớm phát hiện và xử lý các hành vi có nguy cơ gây mất ANTT, an toàn lao động (ATLĐ), an toàn PCCC, an toàn giao thông (ATGT) trong phạm vi khuôn viên nhà máy.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên. Ưu tiên ứng viên trong ngành Công an, cảnh sát điều tra.
- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm kiểm soát an ninh nội bộ, kinh nghiệm điều tra
- Nhanh nhẹn, năng động, trung thực, khả năng giao tiếp và xử lý vấn đề mạnh-
 

 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.