Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

(Senior) Product Development Executive

 • Binh Duong
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 2 Years
 • Competitive
 • Food & Beverage (F&B)
 • R&D
 • 30/06/2019

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1/ Lên kế hoạch và thực hiện thử nghiệm cụ thể theo định hướng của cấp quản lý trực tiếp về việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm trong phòng Lab, trên dây chuyền pilot, sản xuất thử nghiệm trên dây chuyền sản xuất và chuyển giao công nghệ sản xuất sản phẩm mới cho nhà máy.

2/ Soạn thảo các tài liệu liên quan đến việc phát triển sản phẩm mới bao gồm: Tiêu chuẩn, nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm, quy trình công nghệ và các thông số thiết bị, hướng dẫn công việc…

3/ Thực hiện và đánh giá các test về chất lượng sản phẩm mới như shelflife test, shiptest, test cảm quan,…

4/ Đánh giá , đề xuất lựa chọn nguyên vật liệu mới, giải pháp để xử lý NVL tồn kho.

5/ Tham gia các buổi test sản phẩm với người tiêu dùng, đánh giá để đề xuất hướng phát triển sản phẩm tiếp theo.

 

Job Requirement

Học vấn & Kiến thức: Đại học ngành hóa/công nghệ thực phẩm, hoặc các ngành thực phẩm liên quan, Kiến thức về công nghệ thực phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, ẩm thực và cảm quan trong thực phẩm.

Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương

Kỹ năng chuyên môn:

 • Khả năng nghiên cứu và phát triển sản phẩm
 • Khả năng phân tích, tổng hợp tốt
 • Khả năng giải quyết vấn đề

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.