Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

[Finance] - Supply Chain Finance Executive

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 5 Years
 • Negotiable
 • Accounting / Auditing / Tax, Finance / Investment
 • Finance & Accounting
 • 08/06/2019

Job Description

- Kiểm soát số liệu thanh toán Logistic của nhà máy, đảm bảo các chi phí được tính toán đúng theo hợp đồng vận chuyển đã được phê duyệt, thực hiện công việc kế toán quản trị dự báo chi phí Logistic và cung cấp cho kế toán ngành hàng.

- Cập nhật số liệu Logistic của nhà máy lên Hyperion và đảm bảo số liệu khóa sổ trên Hyperion theo lịch khóa sổ chung của tập đoàn.

- Theo dõi cập nhật việc thực hiện ngân sách các dự án đầu tư Capex toàn nhà máy, kiểm tra các thông số tài chính trên các hợp đồng và hồ sơ thanh toán, đảm bảo các hợp đồng được ký kết đúng với các hạng mục và trong ngân sách tờ trình đầu tư đã được phê duyệt, theo dõi việc thực hiện các dự án từ khâu xây dựng cơ bản đến khâu hình thành tài sản cố định trên hệ thống.

- Trích lập dự phòng tài chính, tập hợp và báo cáo Smos định kỳ theo ngành hàng, nguyên nhân.

Job Requirement

• Phân tích, tổng hợp kế toán Logistic/ hiểu biết về vận hành Logistic.

• Có kinh nghiệm làm việc tại các công ty FMCG/Food / Kiểm toán hoặc MNC.

• Sử dụng tốt phần mềm ERP/Oracle hay các phần mềm quản lý nguồn lực.

• Kỹ năng thương lượng và kỹ năng mềm khác; kỹ năng giao tiếp hiệu quả.

• Trình độ chuyên môn cử nhân Kế toán/Kiểm toán.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.