Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

[ĐỒNG THÁP-PHÚ QUỐC-BÀ RỊA VŨNG TÀU] - Giám Sát Bán Hàng / Sales Supervisor GT

 • Ba Ria - Vung Tau, Dong Thap, Kien Giang
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • College
 • 2 - 4 Years
 • 25,000,000 - 30,000,000 VND
 • Sales / Business Development, Retail / Wholesale, Food & Beverage (F&B), Marketing
 • Sales
 • 3
 • 14/10/2023

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Vị trí này chịu trách nhiệm triển khai và kiểm soát các hoạt động của nhân viên bán hàng trong Khu Vực Bán Hàng được chỉ định

- Để đảm bảo việc bán hàng của khu vực bán hàng phụ trách đạt mục tiêu, mức tăng trưởng (phân phối, trưng bày hàng) và tuân thủ theo pháp luật hiện hành và quy định của công ty;

- Để đảm bảo hiệu quả kinh doanh của Nhà phân phối; 

- Phát triển các NVBH để nâng cao hiệu quả làm việc.

- Làm việc tại các địa điểm được phân công

Job Requirement

- Có ít nhất 2 năm là GSKD trong ngành hàng tiêu dùng nhanh

- Có ít nhất 4 năm là NVBH trong ngành hàng tiêu dùng nhanh Khả năng quản lý, Kỹ năng truyền đạt bằng lời nói/ văn bản Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện Kỹ năng quản lý thời gian, phân tích và giải quyết vấn đề

- Có kinh nghiệm bán hàng và xử lý phản bác, hiểu rõ văn hóa địa phương

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.