Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CỦA MASAN GROUP VÀ CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN

Ngày 24/4/2018 tại Khách sạn Park Hyatt HCM, Masan Group tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 với sự tham gia của các cổ động và đại diện cổ đông theo pháp luật.

 

 

Chọn chủ đề Keep Going - Vững Bước, đại hội mở đầu với bài phát biểu của ông Nguyễn Đăng Quang Chủ tịch Masan Group. Masan mong muốn và sẽ KEEP GOING - VỮNG BƯỚC - Keep going cùng với Việt Nam – là một công ty Việt Nam và có niềm tin mãnh liệt vào tiềm năng của Việt Nam, chúng tôi muốn tạo nên sản phẩm mà gia đình của chúng tôi tự hào, các thế hệ tương lai có thể tự hào, các sản phẩm bền lâu và phát triển cùng đất nước.

 

 • Keep going với “Masan way” – cách làm dựa trên mô hình “đặt người tiêu dùng vào trung tâm” nhằm xây dựng nền tảng kinh doanh hàng đầu.
 • Keep going cùng thế hệ lãnh đạo tương lai - Masan có trách nhiệm phát triển và nuôi dưỡng thế hệ lãnh đạo tương lai để Masan không chỉ là nơi làm việc được yêu thích của những tài năng trẻ.
 • Keep going với Người tiêu dùng với việc tin vào triết lý “Doing well by doing good” bằng việc mang đến những sản phẩm với giá cả hợp lý thông qua việc tăng năng suất và những phát kiến mới.
 • Keep going cùng với cộng đồng - Masan tin rằng trở thành người dẫn đầu có trách nhiệm và một công dân doanh nghiệp kiểu mẫu là nền tảng cốt lõi cho phát triển bền vững.

 

 

Đại hội đã thông qua các nội dung quan trọng sau đây:

 • Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 của Masan được kiểm toán và kết quả kinh doanh năm 2018.
 • Thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2017 và thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2018.
 • Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2018 và thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát
 • Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc công ty
 • Thông qua việc từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT của ông Hồ Hùng Anh.
 • Thông qua số lượng thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2014-2019
 • Thông qua phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)
 • Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều Lệ của công ty và các quy chế, hoạt động khác của công ty

 

 

Buổi chiều cùng ngày và cùng địa điểm, Masan Consumer Holding một thành viên chủ lực của Masan Group cũng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên. Năm nay Masan Consumer Holding chọn chủ đề CON ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐI - đó chính là “hằng ngày, chúng ta nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người tiêu dùng Việt Nam”, đó là một hành trình dài lâu để phụng sự, mang lại hạnh phúc cho người tiêu dùng Việt Nam.

Search job
Masan Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.